Przewody hydrauliczne i ich zgodność z normami

Podstawowa norma dla przewodów hydraulicznych w kolejnictwie

Temat, istotny w kontekście wielu branż. Przewody hydrauliczne, aby mogły pracować np. w lokomotywie muszą spełnić szereg wymogów, jakie stawiają normy. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom 

Jedną z ważniejszych norma jest  EN 45545-2, która opisuje wymagania materiałowe dla poszczególnych poziomów zagrożenia (HL1, HL2 i HL3).  

Przewody hydrauliczne, norma EN45545-2

Tabela R22 zawiera informacje nt. zapalność, emisji dymu i wymagania dotyczące toksyczności dla zastosowań wewnętrznych. Natomiast w Tabeli R23 podano te same parametry w odniesieniu dla zastosowań zewnętrznych. 

Norma dla zakutych przewodów hydraulicznych

Druga ważna norma ISO 15540 mówi o wymaganiach, które powinien spełnić zakuty przewód. Musi on przetrwać temperaturę min. 800 st. C przez 15 min. 

Bazując na naszym doświadczeniu, widzimy na rynku tendencję, iż klienci wiedzą o normie EN 45545-2, ale nie koniecznie są świadomi istnienia normy ISO 15540.  

Przewody Parker Hannifin wyposażone w dedykowane złącza spełniają wymagania obu norm. 

Przewody hydrauliczne, norma ISO 15540

Sprawdź, czy Twoje przewody posiadają certyfikat normy ISO 15540

 

Ważnym aspektem jest to, aby dostawca był w stanie przedstawić certyfikat, który informuje dokładnie o tym, jakie próby przeszedł dany, kompletny przewód.  

W przypadku asortymentu firmy Parker Hannifin posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty do kompletnych przewodów w zakresie normy ISO 15540. 

Jeżeli chcesz mieć pewność co do jakości wykonania swoich przewodów powinieneś zweryfikować certyfikaty, jakie do nich posiadasz.  Sprawdź, które normy spełniają i w jakim zakresie.  

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie doboru, inwentaryzacji, serwisu w zakresie przewodów hydraulicznych skontaktuj się z naszymi doradcami. 

Nasz serwis przeprowadzi inwentaryzację przewodów oraz oznakuje je, co w kolejnym kroku ułatwi proces zamawiania i przyspieszy czas dostawy przewodów.