6 lipca 2022

Zmiana nazwy firmy X-Comp Sp. z o.o. na INSOTEC Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że z dniem 05.07.2022 dotychczasowa nazwa spółki X-Comp Sp. z o.o.,  ulega zmianie na  INSOTEC Sp. z o.o. Wszystkie pozostałe dane identyfikacyjne – w tym adresy firmy, numer NIP, numer REGON, numer KRS jak i zasadniczy przedmiot działalności firmy, nie ulegają zmianie.   Dziękujemy, że jesteście z nami !